داستان‌خوانی  رفیع افتخار  در انتشارات مدرسه
به گزارش پایگاه خبری انتشارات مدرسه؛ چهاردهمین جلسه « حلقه تألیف داستان کوتاه» در انتشارات مدرسه با خواندن داستان‌های «آپدیت» ـ رفیع افتخار، «متولد ماه مهر» ـ مژگان بابامرندی و«افراها نمی‌میرند» نوشته‌ی عبدالمجید نجفی برگزار شد. در ادامه داستان «آپدیت…» را به اشتراک گذاشته ایم.