آماده سازی سه مجموعه داستان از آثار خوانده شده در حلقه داستان کوتاه انتشارات مدرسه
به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه، به نقل از خبرگزاری لیزنا؛ پس از تشکیل حلقه داستان کوتاه نوجوان توسط انتشارات مدرسه، حال سه مجموعه داستان آنها در مرحله تکمیل نهایی یا نشر در بازار کتاب هستند.
مصطفی خرامان، درباره فعالیت‌های اخیر خود بیان کرد: همزمان با نوشتن مشغول فعالیت در حلقه داستان کوتاه نوجوان به همت انتشارات مدرسه هستم که در این حلقه، جمعی برای نوجوانان داستان کوتاه تولید می کنند.
وی با بیان اینکه حلقه داستان کوتاه نوجوان پس از مدیریت شاه آبادی در انتشارات مدرسه آغاز شد، ادامه داد: این جلسات به صورت یک هفته در میان با حضور جمعی از نویسندگان برپا می شود درواقع نویسندگان داستان ها را در این جلسه می خوانند و پس از نقد و بررسی آنها، از داستان های مورد تایید شده مجموعه ای منتشر خواهد شد.
به گفته وی، تاکنون دو مجموعه از این داستان ها آماده شدند که به زودی چاپ خواهند شد.
این نویسنده اظهار داشت: در جلسه حلقه داستان کوتاه نوجوان، داستان های خوانده شده از مکان و نویسنده خاصی انتخاب نمی شوند و هر نویسنده ای می تواند داستان خود را بدین منظور برای ما ارسال کند، درواقع ما داستان ها را در نوبت قرار می دهیم و به ترتیب در جلسه ضمن خواندن، نقد و بررسی خواهیم کرد.
خرامان با بیان اینکه در هر مجموعه ۱۰ داستان (شامل ۷ داستان تالیفی و ۳ داستان ترجمه ای) عنوان کرد: هر مجموعه داستان نام جداگانه ای دارد به عنوان مثال مجموعه نخست «حلقه داستان مدرسه؛ تابع بی نهایت و چند داستان دیگر» نام گرفته است.
وی با اشاره به تکمیل نهایی هر سه جلد از این مجموعه داستان ها بیان کرد: دو مجموعه آماده شده در مراحل مختلف ویرایش و چاپ قرار دارند و احتمالا تا دو ماه آینده به بازار می آِیند، مجموعه سوم هم تا یکماه آینده تکمیل می شود.
این نویسنده در پایان اعلام کرد: نویسندگان علاقه مند می توانند برای بررسی و قرائت داستان هایشان در این حلقه، آثار خود را ارسال کنند که البته در سایت انتشارات مدرسه اطلاعات لازم در این باره مطرح شده است.