سخنان دکتر مسعود فیاضی، مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در نوزدهمین نشست نمایندگان نشریات رشد استان‌ها

 به گزارش دفتر انتشارات و فناوری آموزشی؛ نوزدهمین نشست سراسری معاونان و نمایندگان نشریات رشد استان‌ها با حضور رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و مسئولان دفتر انتشارات و فناوری آموزشی طی روزهای نهم و دهم شهریور در مجتمع فرهنگی ـ رفاهی رشد تنکابن برگزار شد
در این نشست دوروزه ابتدا دکتر مسعود فیاضی، مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی و مدیرمسئول مجلات رشد به سخنرانی پرداخت و در ادامه جلسه نیز حاضران به بیان دیدگاه‌‌های خود پرداختند. دکتر فیاضی ضمن گرامیداشت فرارسیدن ماه محرم با بیان این موضوع که خانواده مجلات رشد مجموعه‌ای بی‌نظیر در کشور است که به لحاظ محتوایی اضلاع مختلف نیازهای تعلیم و تربیت را پوشش می‌دهد گفت: «باید ببینیم مجلات رشد در کجای نظام تعلیم و تربیت قرار دارند و با همین نگاه آسیب‌ها را استقرا کنیم و راهکارهایی برای ارتقا و بهبود وضعیت فعلی مجلات پیشنهاد دهیم. سازمان پژوهش مدتی است که در راستای تحقق برنامه درسی ملی به دنبال طراحی بسته‌های آموزشی است که این کار به عهده حوزه‌های یادگیری در سازمان است. بسته‌های یادگیری مجموعه نظامندی از مواد و رسانه‌های آموزشی هستند که برای انتقال مفاهیم خاصی طراحی می‌شوند. بر اساس آنچه در برنامه درسی ملی وجود دارد باید یکسری مفاهیم به مخاطب منتقل شود که انتقال این مفاهیم می‌تواند از طریق مجلات رشد با قالب‌های متعدد انجام پذیرد. مجله بخشی از بسته آموزشی است که باید پیام را به مخاطب منتقل کند. از این جهت مجلات رشد بستری برای ارائه محتواهای بسیار مؤثر هستند و به همین جهت این مجلات از اهمیت زیادی برخوردارند.»
وی در خصوص منطق چینش مجلات گفت: «فرایند تعلیم و تربیت ارکانی دارد که عبارتند از دانش‌آموز، معلم، مدرسه، «مواد و رسانه‌‌های آموزشی» و خانواده‌ها. مجلات رشد که خود یک رسانه آموزشی است ناظر به این چهار رکن شکل گرفته است. از این جهت بخشی از این مجلات، مجله‌های دانش‌آموزی رشد بوده که همان مکمل بسته آموزشی برای دانش‌آموزان هستند. بخشی از آن‌ها مربوط به معلمان و مدیران مدارس هستند که محتواهای مورد نیاز برای معلمی خوب و همچنین برای سامان دادن به مدرسه مطلوب در آن‌ها به معلمان و مدیران ارائه می‌شود. این مجلات عبارتند از: رشد معلم، رشد مدرسه زندگی، رشد فناوری آموزشی (تکنولوژی آموزشی سابق)، رشد مدیریت مدرسه و رشد مشاور مدرسه. برای پوشش دادن به نیاز خانواده نیز در سال جاری مجله رشد خانواده راه‌اندازی شده است. دسته دیگر مجلات تخصصی هستند که ناظر به مواد آموزشی هستند و روش تدریس آن‌ها را به معلمان ارائه می‌دهند. لینک گزارش :
https://www.roshdmag.ir/fa/news/2968
برچسب ها: