به گزارش پایگاه خبری انتشارات مدرسه؛ فرهنگ لغت دانش‌آموز انگلیسی_فارسی ویژه‌ی دوره‌ی متوسطه اول با تألیف عدیله هلالات در انتشارات مدرسه چاپ و روانه بازار شد. این فرهنگ لغت بر اساس جدیدترین وپیشرفته‌ترین روش فرهنگ‌نویسی تهیه و تدوین شده است وبالغ بردو هزار و پانصد واژه را در بر می‌گیرد. همچنین الفبای آوا نگار بین‌المللیIPA یا International phonetic alphabet در این فرهنگ لغت استفاده شده است. و مقوله‌های دستوری در سطح دوره‌‌ِی اول متوسطه در آن گنجانده شده است. گسترش واژگانی این کتاب فراتر از واژگان کتب درسی دوره‌ی اول متوسطه بوده و حاوی بسیاری از لغات و واژگان مورد نیاز نوجوانان است. نمایش تصاویرمربوط به بسیاری از واژگان و درج راهنمای تلفظ الفبای آوا نگار بین‌المللی ذیل تمام صفحات از دیگر ویژگی‌های این فرهنگ لغت است. در این کتاب معانی مختلف هر واژه‌ی انگلیسی با دقت برگزیده شده و برای هر یک از آن‌ها معادل‌های فارسی متناسب با مقطع تحصیلی دانش‌آموزان ارائه شده است.
«فرهنگ دانش‌آموز انگلیسی_فارسی» در ۲۸۴ صفحه، با قیمت ۲۵۰۰۰ تومان اکنون دراختیار مخاطبان است.