در این نشست که صبح روز شنبه مورخ هفدهم تیرماه سال جاری برگزار گردید میان مدیرعامل و مدیران انتشارات مدرسه با دبیران کارگروه‌های علمی دیداری صورت گرفت و طرفین به تبیین و ارایه دیدگاه‌های خود پرداختند.
حمیدرضا شاه‌آبادی در این نشست بر لزوم انجام سریع و پاسخ‌گویی به نویسندگان در حوزه‌ی ارزیابی آثار اشاره نمود و گفت: سرعت عمل به پاسخ‌گویی به مخاطبان از اهم وظایف تک‌تک افراد در مجموعه انتشارات مدرسه است.
همچنین در بخش دیگری از این نشست مدیران انتشارات مدرسه موضوعات و مسائل مربوط به بخش‌های خود را طرح و زمینه همکاری با کارگروه‌ها را تبیین کردند.
امیرناصر طباطبایی مدیر تولید انتشارات بر لزوم الکترونیکی کردن فعالیت‌های تولید و دریافت آثار در قالب‌های الکترونیکی تأکید کرد و گفت اکنون با توجه به سرعت فعالیت‌های تولید لازم است مؤلفان نیز خود را با تکنولوژی روز و سرعت تولید همراه سازند.
همچنین در بخش دیگری از این نشست محمدحسین محبت‌پناه مدیر بازرگانی انتشارات توضیحاتی مبسوط راجع به شرایط بازار و وضعیت تولیدات و محصولات انتشارات در رقابت با دیگر موسسات دادند. در بخشی از این گزارش بیان شد که: «پر فروش‌ترین کتاب انتشارات گران‌ترین کتاب انتشارات است»؛ گزارش محبت‌پناه حاوی نکاتی راجع به تحلیل و آمار عناوین پر تیراژ و پر عنوان و… بود.
در ادامه این نشست، سرگروه‌ها دیدگاه‌ها و نظرات خود را راجع به شرایط کار و فرآیندها ارایه دادند. از جمله پیشنهاداتی که در این نشست از سوی سرگروه‌ها ارایه شده، تولید و چاپ بر اساس تقاضا و به تعداد تقاضا بود، حرکت به سوی آموزش عالی علی‌الخصوص در حوزه دانشگاه فرهنگیان، ایجاد بستر و شرایط مناسب برای تبلیغات و معرفی آن به مخاطبان و… بود.

برچسب ها: