سامانه باشگاه معلمان مولف با هدف شناسایی معلمان نویسنده با حضور مدیر عامل انتشارات مدرسه و سید کمال شهابلو  معاون «تولید و انتشار مجلات رشد» به صورت بر خط در سالن اجتماعات انتشارات مدرسه رونمایی شد. معلمان مولف می‌توانند با مراجعه به سایت سامانه معلمان مولف به آدرس  http://moalef.madresehpub.ir/  اطلاعات مربوطه را وارد و رمز  عبور و کد دریافت کرده و اثر خود را برای ارائه بارگزاری کنند. (البته ارسال اثر و بارگزاری به منزله چاپ آن نیست. اثر در مرحله کارشناسی قرار می گیرد و نتیجه از طریق سامانه اعلام خواهد شد.)