انتشارات مدرسه کتاب «مهرا» را با نگاهی نو به زندگی بانو فاطمه بنت اسد از مجموعه «ریحانه» منتشرو روانه بازار نشر کرد.

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: «مهرا» روایت داستانی از زندگی بانوی مهربان فاطمه بنت اسد است که به قلم هاجر زمانی نگاشته شده است. نویسنده سعی کرده است به مستندات تاریخی وفادار باشد و عناصر داستانی را رعایت کند تا بتواند با داستانی خلاقانه نوجوانان را با زندگی این بانوی بزرگوار آشنا کند.

بنابر این گزارش؛ مجموعه « ریحانه» می‌‌کوشد از فراز ابرهای گذران زمان، نگاهی نو به زندگی زنان نامدار صدر اسلام داشته باشد. پیشتر از این مجموعه «دختر ماه»، «بهای عاشقی» و «همراه بانوی کبریا» منتشر شده است.

«مهرا» با ۱۷ سر فصل در ۱۲۲ صفحه رنگی در فروشگاه های سراسر کشور و همچنین در سایت انتشارات مدرسه به آدرس  https://pakhshmadreseh.ir/  در دسترس مخاطبان قرار دارد.