به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه:  از میان آثار ارائه شده به کتابخانه مونیخ در سال ۲۰۲۰ ، کتاب سیمرغ : برگرفته از منطق الطیر عطار نیشابوری  بازنویسی مرجان فولاوند؛ تصویرگر محمد بررنگی به عنوان یکی از نمایندگان ادبیات امروز کودکان و نوجوانان ، در فهرست کلاغ سفید سال ۲۰۲۰ معرفی گردید. این کتاب توسط انتشارات مدرسه منتشر شده است.

فهرست کلاغ سفید عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای کاری کتابخانه بین المللی کودکان مونیخ است که هر ساله در نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت در کشور آلمان و در جمع ناشران و علاقمندان به کتاب رونمایی می‌شد اما  امسال به دلیل وجود کرونا  شکل برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت که به صورت نیمه مجازی خواهد بود، مراسم رونمایی از فهرست و معرفی آثار برگزیده نیز که به سنت هر ساله در نمایشگاه انجام می‌شد، امسال برگزار نخواهد شد.

بنابر این گزارش : هر ساله هزاران عنوان کتاب تازه به چاپ رسیده از سراسر دنیا، با زبان‌های گوناگون راهی کتابخانه مونیخ می شود و توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد. پس از بررسی کتابخانه کودکان  مونیخ  از میان آنها بهترین ا را انتخاب می کند  و در فهرست کلاغ سفید قرار می دهد. هدف از انجام این کار معرفی مصداق هایی این نوع از ادبیات به جامعه جهانی است.

کتابخانه مونیخ با داشتن بیش ۶۰۰ هزار کتاب به ۱۳۰ زبان در طول ۴۰۰ سال گرد‌آوری شده است.