انتشارات مدرسه با هدف آشنایی برای دروس مرتبط با آموزش ریاضی، کتاب « آشنایی با برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای ایران » را منتشر و روانه بازار نشر کرد.

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: اهمیت آشنایی با برنامه درسی ریاضی با هدف ارتباط میان ریاضی با دنیای واقعی از دغدغه‌های جهانی است.

بر همین اساس پژوهشگران، اساتید و گروهی از مؤلفین کتاب‌های نونگاشت ریاضی آموزش و پرورش و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بر آن شدند تا با چاپ کتاب «آشنایی با برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای ایران» منبعی برای دانشجویان آموزش ریاضی، علوم تربیتی، پژوهشگران و علاقمندان به این حوزه با مؤلفه‌های کلیدی برنامه درسی ریاضی متناسب با هنجارهای ایرانی توصیف و تشریح کنند.

    این کتاب در قالب ۵ فصل علاوه بر مرور پیشینه برنامه درسی ریاضی در ایران و برخی کشورها و رعایت پیش ‌نیازهای لازم برای ورود به بحث، عناصر هدف و محتوا و… صلاحیت لازم برای معلمان ریاضی به تفصیل شرح و بسط داده شده است.

در پشت جلد کتاب آمده است: « از این کتاب می‌توان به عنوان منبعی مناسب برای دروس مرتبط با آموزش ریاضی مانند « برنامه‌ریزی درسی در آموزش ریاضی»، «طراحی آموزشی در آموزش ریاضی»، «مبانی آموزش ریاضی» و … در دوره‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی استفاده کرد».