جلد اول از کتاب «نگاهی دوباره به تربیت اسلامی » با هدف تشریح نظام تربیتی اسلام به قلم خسرو باقری و به همت انتشارات مدرسه به چاپ چهل و هشتم رسید و در بازار نشر منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: کتاب حاضر در دو جلد نوشته شده که جلد اول آن از پنج فصل: توصیف انسان در قرآن، مفهوم شناسی در باب تربیت، اهداف تربیتی، مبانی، اصول و روشهای تربیتی همچون جذبه حُسن و احسان، تطور وسع آدمی، آشنایی و بیگانگی با خدا و مراحل تربیت تشکیل شده است به عبارت دیگر، کتاب مذکور اساساً جهت گیری تئوریک دارد و در آن سعی شده که با مطالعه‌ی منابع اسلامی، چارچوبی برای مواجهه با مسائل تربیتی فراهم آید. در پشت جلد کتاب آمده است: «تربیت اسلامی بدون تردید یکی از اساسی‌ترین بخش‌های معارف اسلامی است، اما به یقین، هنوز تحقیق و تدوینی اصولی درباره‌ی آن صورت نپذیرفته است و با آن که برخی از آثار مربوط به این زمینه کم و بیش قوت‌هایی دارند و راه‌هایی را هموار کرده‌اند. اما هنوز تربیت اسلامی، مبحثی جدی و قابل تأمل نیست و این می‌طلبد که محققان به کاری در خور ، همت گمارند و نظام تربیتی اسلام را به گونه‌ای بسامان عرضه کنند».
کتاب «نگاهی دوباره به تربیت اسلامی – جلد اول» با ۲۷۴ صفحه همراه با منابع و مواخذ به قیمت ۴۵ هزار تومان در فروشگاه های سراسر کشور و همچنین در فروشگاه اینترنتی پخش مدرسه در دسترس علاقمندان، محققان و مدرسان قرار دارد.