گلستانه از مجموعه «شاهکار‌های ادبی ایران» به منظور آشنایی نوجوانان با حکایت‌های سعدی در انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شده است.

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: «گلستانه» شامل ۱۴ حکایت از گلستان سعدی است که به کوشش رضا دالوند متناسب با نیازهای ویژه نوجوانان در قالب نو منتشر شده است. نشان دادن زیبایی‌های نهفته در دل سنت‌های کهن ایرانی از طریق تلفیق نقاشی ایرانی و پیوستگی آن‌ها از جمله ویژگی‌های بارز این کتاب است.

بنابر این گزارش: گلستانه جلد اول از مجموعه «شاهکار‌های ادبی ایران» است که جایزه تصویرسازی طوبی زرین را از آن خود کرده است . از این مجموعه به تازگی«سیمرغ» به قلم مرجان فولادوند و همچنین «ضحاک مار دوش» به قلم آتوسا صالحی منتشر شده است.