نام کتاب: دقت در آموزش گام به گام دیکته‌نویسی کلمه‌ها
مولف: عبدالرحمن صفار‌پور
مخاطب: نوآموزان پایه اول ابتدایی
نوبت چاپ: بیست وسوم -۱۴۰۰
ناشر: انتشارات مدرسه
موضوع: آموزشی

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: حتما برای شما بارها اتفاق‌ افتاده است وقتی نوآموزی در “صحیح نویسی کلمه‌ها ناتوان است، یا در درس املاء با مشکلاتی مواجه است احساس سردرگمی، نگرانی، مسئولیت و گاهی گناه کرده‌اید که چرا چنین وضعی پیش آمده است؟
شاید در چنین مواقعی فکر کرده‌اید، کوتاهی از جانب شما یا خود کودک بوده که وقت کافی برای آموزش درست‌نویسی کلمه‌ها اختصاص نداده‌اید یا نداده است ؟
آن گاه برای حل این مشکل به ترساندن نوآموز مبتدی پرداخته اید؛ گاهی به جایزه دادن به او رو کرده‌اید و زمانی به جریمه کردنش متوسل شده‌‌اید.
در حالی که باید دانست فرایند یاددهی – یادگیری “صحیح نویسی کلمه‌ها » یا « املا ،، با رویکردها و روش‌های آموزشی غیر از آنچه تا کنون به طور سنتی و تکراری ملال آور قدیمی مطرح شده است، ارتباط دارد .
این رویکردها و روش‌ها شامل راه کارهایی هستند که به تجارب یاد داده شده و یادگرفته شده‌ی نوآموزان متکی و بنا نهاده می‌شوند.
بنابراین در این زمینه تلاش بر آن است که با اجرای روش‌های پیشنهادی‌؛ ضمن این که نوآموزان به سادگی در زمانی کوتاه فرایند صحيح‌نویسی کلمه‌ها را فرا می‌گیرند این توانایی را کسب کنند که به طور مستقیم و مستقل به گونه فعال و با علاقه غیر مستقیم به درک قوانین نوشتاری ساده دست یابند.
مطالب این کتاب با شیوه‌ای نوین تدوین و طراحی شده است تا کودک خودش با اجرای آن‌ها گام به گام به طور خود آگاهانه و مرحله به مرحله با بهره‌گیری از دانسته‌های خود، به مهارت زبانی صحیح‌نویسی کلمه‌ها (املای کلمه‌ها) دسترسی پیدا کند.