اعضای هیئت مدیره به وضعیت عملکرد جلسه قبل تاکنون توجه کرده و درباره آن اظهار نظر می‌کنند. پس از آن طرح‌ها و برنامه‌های اجرائی مؤسسه بررسی شده و به تصویب می‌رسد. این جلسه بستگی به ضرورت و حجم کار هر یک ماه دوبار برگزار می‌شود.

 

رییس هیئت مدیره؛ رئیس دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

 

محمد صالح مذنبی

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه  

حمید‌رضا شاه‌آبادی

عضو  هیئت مدیره  

محمد علوی تبار

عضو  هیئت مدیره  

حجت الاسلام والمسلمین حمید محمدی

عضو هیئت مدیره

حیدر تورانی

برچسب ها: