مدیر عامل و اعضاء هیئت امناء سالی یک‌بار تشکیل جلسه داده  و عملکرد سالیانه مؤسسه را بررسی کرده و سیاست‌های کلان یک ساله آن را تعیین می‌کنند.  

 

رییس هیئت امناء؛ ریاست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی لطیفی

عضو هیئت امناء

دکتر علی محبی

عضو هیئت امناء؛ مدیر کل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

دکتر محمد‌صالح مذنبی

عضو هیئت امناء

سید‌احمد زرهانی

 

برچسب ها: