کتاب«نظریه فطرت گرایی در برنامه درسی» با هدف چرایی پیدایشِ فکرِ پرداختن به اندیشه اسلامی در  برنامه‌های درسی از سوی انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شد.

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: این کتاب به قلم دکترحسن ملکی در ۵ فصل و ۲۲۸ صفحه  با موضوع معرفت‌های ذاتی منتشر شده است. در فصل اول کلیات و جهت‌گیری نظریه، در فصل دوم مبانی فلسفی نظریه، در فصل سوم فطرت الهی و خواستگاه نظریه، در فصل چهارم مبانی اجتماعی و سیاسی و حقوقی و تاریخی ، در فصل پنجم برنامه‌ریزی درسی فطرت‌گرایی توحیدی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در پشت جلد کتاب آمده است: « بدون شک نظریه یک باره به دست نمی‌آید بلکه پژوهش علمی و تجارب عملی ممتد شایستگی ارائه نظریه را در یک فرد ایجاد می‌کند. آن چه که پیش روی شماست حاصل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در عرصه‌ی نظر و عمل است که به عنوان « نظریه‌ فطرت‌گرای توحیدی در برنامه درسی» به جامعه علمی ارائه می‌گردد».

بنابراین گزارش؛ در تکمیل و شکل دهی به نظریه فطرت‌گرایی در برنامه درسی باید بنایی یا الگویی وجود داشته باشد تا بتوان بر اساس آن الگو گام‌های مشخص  و پیشرفت را مورد ارزیابی قرار داد بر این اساس  کتاب «الگوی تدوین برنامه درسی با رویکرد فطرت‌گرایی توحیدی» به همراه کتاب «نظریه فطرت گرایی در برنامه درسی» منتشر شده است.

«نظریه فطرت گرایی توحیدی در برنامه درسی» و «الگوی تدوین برنامه درسی با رویکرد فطرت‌گرایی توحیدی» در فروشگاه‌های سراسر کشور و همچنین در فروشگاه اینترنتی انتشارات مدرسه به آدرس enmabazar.ir   در دسترس مخاطبان قرار دارد.