دوکتاب دیگر از مجموعه کتاب‌های نقد و نظریه ادبیات کودک با هدف نظریه‌های مربوط به رشد کودکان ، و همچنین کارکرد کتاب‌های تصویری از طرف انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شد.
به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: «رشد کودک» نوشته فیلیپ تی، رزالین ایچ، شوت و ترجمه مریم زارع و مهدی رحیمی – کتاب « بازی متن و تصویر» نوشته ماریا نیکولایوا، کارول اسکات و ترجمه فریبا خوشبخت، محبوبه البرزی از مجموعه کتاب‌های نقد و نظریه ادبیات کودک، گزارش جامعی درباره ویژگی‌های ادبیات کودک است که تحقیق‌های چند دهه را در برمی‌گیرد و رابطه بین نویسنده و اثر و خواننده را می‌کاود. مؤلف در کتاب‌ «رشد کودک» با بررسی ماهیت روان‌شناسی رشد، روش‌های شناخت کودکان را واکاوی می‌کند؛ یعنی شناخت کودک از چشم‌انداز‌های نظری و فلسفی گونه‌گون، شناخت کودک در معنای فرهنگی و شناخت کودک در بافت تاریخی. و نتیجه می‌گیرد آشنایی با نظریات کودکی و نوجوانی از ضروری‌ترین ابزار اندیشیدن درباره‌ی ادبیات کودک و نوجوان است. همچنین درکتاب «بازی متن و تصویر» مولف رابطه یا بازی میان متن واژگانی و متن دیداری و نقش این رابطه را در زیباشناسی و تفسیر کتاب‌های تصویری با مثال گوناگون نشان داده است. در واقع مولف در این کتاب با واکاوی نشان داده است اهمیت متن و تصویر یکسان است.
بنابر‌این گزارش؛ مجموعه «نقد و نظریه ادبیات کودک» به دبیری دکتر مرتضی خسرو‌نژاد منتشر شده است. پیشتر از این مجموعه سه جلد به نام‌های هنر یا پداگوژی؟، نقد، نظریه و ادبیات کودک، مطالعات ادبیات کودک منتشر شده است.
علاقمندان می‌توانند مجموعه کتاب‌های نقد و نظریه‌ی ادبیات کودک را از فروشگاه‌های سراسر کشور و همچنین فروشگاه اینترنتی انتشارات مدرسه تهیه نمایند.