کتاب «تبیینی از فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران» با رویکردی در راستای ترویج گفتمان تحول بنیادین در میان کارگزاران تربیتی جامعه ایران از طرف انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شد. 

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه:  «تبیینی از فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران» بر اساس بخش نخست مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش  توسط علیرضا صادق‌زاده قمصری و محمد حسنی برای استفاده عموم معلمان ، مربیان، کارشناسان و سایر کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی و دیگر نهاد‌های تربیتی کشور  اسلامی  بازنویسی شده است.

 بنابراین گزارش: مبانی نظری تحول بنیادین مشتمل بر سه بخش اصلی به نام «فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران»، «فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران»، «رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران» است که به عنوان پیوست اصلی «سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران» و برای پشتیبانی نظری از این برنامه نگاشته شده است.

کتاب «تبیینی از فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر ۶ فصل و ۲۴۳ صفحه در فروشگاه‌های انتشارات مدرسه و همچنین فروشگاه اینترنتی در دسترس علاقمندان قرار دارد.