علیرضا متولی نویسنده کتاب«امیر خسین فردی» در گفت و گو با رادیو فرهنگ،برنامه ققنوس  از مرحوم فردی و کتابی که درباره ایشان نوشته است سخن می‌گوید.

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: