آیا می‌دانستید انتشارات مدرسه گروه«حلقه داستان»دارد.


به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: بیش از پنج سالی است در انتشارات مدرسه با هدف احیای نوع ادبی داستان کوتاه برای نوجوانان و تشویق نویسندگان به خلق داستان‌های کوتاه، مجموعه جلساتی با عنوان «حلقه داستان مدرسه» شکل گرفته است. در این جلسات که دو هفته یک بار روز‌های چهارشنبه برگزار می‌شود بیش از ۲۰۰ نویسنده کودک و نوجوان حضور دارند و در هر جلسه دو داستان خوانده و مورد نقد و بررسی قرار می‌‌گیرد.
ماحصل این جلسات چاپ مجموعه داستان به نام«حلقه داستان ۱-۲-۳-۴-…» است که تاکنون ۴ جلد از این مجموعه به چاپ رسیده است.
در جلسه چهارشنبه گذشته آریا یعقوب‌زاده داستان کوتاه «تنور» را با دیگر نویسندگان در گروه مجازی به اشتراک گذاشت. خوانش کامل داستان  را می‌توانید بشنوید.