کتاب‌های «آموزش فیزیک، با رویکرد پدیده‌محور» و «پیشگامان علم فیزیک» منتشر شدند.
کتاب «پیشگامان علم فیزیک» به قلم دکتر کاترین کالن زیر نظر دکتر حمید لطیفی توسط طناز اسدی‌شاد، الهام رشید و علیرضا اینانلو ترجمه شده است. «پیشگامان علم فیزیک» کتابی است که به زندگینامه دانشمندان بزرگ فیزیک می‌پردازد. این کتاب یکی از مجلدات هشتگانه پیشگامان علم است. هدف از نگارش این کتاب ارایه اطلاعاتی مناسب و واقعی در مورد دانشمندان پیشگام در حوزه‌های علم است.
کتاب دیگر، «آموزش فیزیک، با رویکرد پدیده‌محور» نیز ترجمه روح‌الله خلیلی‌بروجنی و مریم عباسیان است. «آموزش فیزیک، با رویکردی پدیده‌محور» آموزش را بر مبنای یادگیری پدیده‌محور سرلوحه خود دارد، یعنی یادگیری بر مبنای مشاهده پدیده‌های جهان واقعی شکل می‌گیرد و سامان می‌یابد. در این نوع یادگیری، دانش‌آموزان به‌طور گروهی دست به فعالیت و کاوش می‌زنند. فعالیت‌ها در گروه دانش‌آموزی انجام می‌شوند و نتیجه‌گیری‌ها نیز، از مشارکت گروهی دانش‌آموزان حاصل می‌شوند. معلم، گروه‌ها را تشویق و راهنمایی کرده و سرانجام، نتیجه‌ها را راستی آزمایی و تأیید می‌کند.
کتاب «پیشگامان علم فیزیک» در ۱۶۸ صفحه و کتاب «آموزش فیزیک، با رویکرد پدیده‌محور» در ۱۷۸ صفحه انتشار یافته و در اختیار مخاطب است.

برچسب ها: