چهار اثر از انتشارات مدرسه به فهرست سی وپنجم و سی و ششم لاک‌پشت‌پرنده راه پیدا کردند.

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: «زندگی ظاهری روبی» با کسب ۴ لاک‌پشت، «آواز بند بند»، «بالای همه نوشته‌هایم» و  «کلاغی که روی منقارش ایستاد» هر کدام با کسب ۳ لاک‌پشت به این فهرست راه یافته‌اند.