کتاب «آموزه‌های غیر منطقی (چگونه منطقی نباشیم!)» نوشته عبدالعظیم کریمی با هدف آشنایی‌زدایی از فضای فکری معمول و نگرش به مسائل روزمره از سوی انتشارات مدرسه منتشر و روانه بازار نشر شد.

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: کتاب آموزه‌های غیر منطقی (چگونه منطقی نباشیم!)  دعوتی برای گذر از زندگی روزمره وخروج از پوسته عادات است که بعضاً از روی شرطی شدن به آن خو گرفته‌ایم. و همچنین امکان دادن به فضای ذهن که جور دیگری ببیند و جور دیگری بشنود.

همچنان که از نام کتاب پیداست نویسنده سعی کرده است با نگاه سلبی  فرهنگ پرسش‌گری و نوعی تفکر انتقادی به مطالب را مطرح سازد. کریمی به جای بحث‌‌ها و نوشته‌های تفصیلی، گزاره‌ها و انگاره‌های کوتاهی را در سه وجه: من آموختم که…، اما نمی دانم چرا…و اما نمی‌دانم آیا… را در قالب کتاب گنجانده است که هر کدام از این گزاره‌ها  نوعی تلنگر زدن ذهن و بیدار کردن آن است.

در پشت جلد کتاب آمده است: این کتاب برای آموختن نیست بلکه برای افروختن است. شاید این گونه سخن گفتن و این سان اندیشیدن، ما را به آنچه«نباید بیاموزیم» و «نباید بیندیشیم» و نباید «به یاد آوریم»، نزدیک‌تر کند تا به آنچه حقیقتِ منطق هستی است ایمان راستین بیاوریم.

کتاب «آموزه های غیر منطقی(چگونه منطقی باشیم!) با ۲۶۴ صفحه در فروشگاه‌ها و فروشگاه مجازی انتشارات مدرسه به آدرس https://pakhshmadreseh.ir/ در دسترس مخاطبان قرار دارد.